Maintenance Station for Ricoh Ri3000

$689.00 $1,378.00 Save $689

Ricoh SKU: RicohJ0960411New

This is the maintenance station for your Ricoh Ri3000 Garment Printer.  

Anajet Part 151220

Ricoh Part J0960411